Fotovoltaika

Kompletní řešení fotovoltaické elektrárny s dotací NZÚ

Fotovoltaické (solární) elektrárny patří do kategorie obnovitelných zdrojů.
Využívají nevyčerpatelný zdroj energie – sluneční záření.

Fotovoltaika Nabízí jak úsporu nákladů na energie, tak vyšší míru nezávislosti na dodavatelích elektrické energie.

První fotovoltaické elektrárny jsou v provozu více než 36 let a v posledních letech se fotovoltaické elektrárny staly neodmyslitelnou součástí energetické koncepce i v Česku. Počítá se s nimi téměř u každé novostavby, stejně tak se instalují na jakékoliv stávající střechy. Na rodinné a bytové domy, na komerční a průmyslové objekty.

Potřebujete fotovoltaickou elektrárnu na chatu, rodinný či bytový dům, kancelářskou budovu či výrobní podnik? Žádná instalace pro nás není problém. Vezmeme v úvahu Vaši spotřebu, klimatické podmínky a dispozice budovy a navrhneme elektrárnu o výkonu například 5 kW, 10 kW nebo i větším.

Vzorové varianty fotovoltaických elektráren

Celkový výkon a roční energetická produkce fotovoltaické elektrárny záleží na místních podmínkách, orientaci panelů, průběhu počasí atd. Orientačně lze počítat s tím, že fotovoltaické panely s celkovým výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně zhruba 950 kWh elektrické energie.

Co všechno obsahuje fotovoltaická elektrárna?

Solární panely

V článcích solárního panelu dochází k fotovoltaickému jevu – přeměně energie slunečního záření na energii elektrickou. Jsou vyráběny ze skla, křemíku, mědi a jejich rámy z hliníku. Jsou zcela recyklovatelné. Mají velmi dlouhou životnost i dlouhodobě vysokou výkonnost – naši dodavatelé na své panely dávají 20–25 leté záruky.

Panely se dělí 

  • podle výkonu (panely o výkonu od 100 až do 500 kW) 
  • na monokrystalické a polykrystalické (podle způsobu zpracování křemíku)
  • podle barvy – klasická barva je modrá u polykrystalu, černá u monokrystalu a je možné pořídit si ale i barevnou variantu

Nejběžnější typy panelů pro střešní instalace mají rozměry cca 1,6 x 1,0 m (případně 2,0 x 1,0 m) a váhu kolem 20 kg. Panely mají další charakteristiky jako např. odolnost vůči sněhové zátěži, výkonnost za zhoršených světelných podmínek nebo antireflexní úpravu skla.  Procházejí opakovanými náročnými testy na kvalitu a odolnost.

Dodáváme panely předních světových výrobců (Axitec, AEG, Samsung, LG, AUO – BenQ a další).

Montážní konstrukce

Je systém uchycení solárních panelů, který zabezpečuje to, že instalace zůstane tam, kde má. Pracujeme s německým montážním systémem K2 Mounting Systems. Je to certifikovaný systém, který nabízí řešení pro každý typ střechy (rovné, sedlové, taškové, plechové…) i pro pozemní instalace. 

Měniče

Měnič (střídač) je zařízení, které převádí jednosměrný elektrický proud vyrobený v panelech na proud střídavý, který lze dodat do elektrické sítě.

Měniče dělíme podle výkonu FVE, podle počtu fází a podle dalších funkcí, které nabízejí provozovateli např. komfortní ovládání, hospodaření s vyrobenou energií, management domácnosti a další.

Baterie

Do baterií se ukládá elektřina, která je přes den vyrobena ale není spotřebována, pro pozdější spotřebu. Nabízíme širokou škálu bateriových systémů – dnes zpravidla lithiové (Li-ion, LiFePO4), s kapacitou podle Vašich potřeb.